ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชากรไทย (ตามหนังสือพรรคประชากรไทย ที่ ปชท 0101 /7360 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

15/08/2562 12:20:40

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชากรไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์และมูลนิธิของพรรคประชากรไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/08/2562 12:21:01

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190815121313.pdf

แจ้งลบกระทู้
+