ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0319/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

29/08/2562 08:10:21

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองของสมาชิกของพรรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

29/08/2562 08:10:40

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190829080525.pdf

แจ้งลบกระทู้
+