ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคพลังชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังชาติไทย ที่ พพชท. 280/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562)

06/10/2562 11:09:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังชาติไทยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

06/10/2562 11:09:50

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191006110314.pdf

แจ้งลบกระทู้
+