ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 62901259/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562)

06/10/2562 11:10:21

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ในเขตเลือกตั้งต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

06/10/2562 11:10:43

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191006110240.pdf

แจ้งลบกระทู้
+