ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.00118/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

06/11/2562 15:25:16

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

06/11/2562 15:25:37

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191106152044.pdf

แจ้งลบกระทู้
+