ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังประชาชาติไทย ที่ รปช.(ทบพ.)046/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

14/12/2562 13:38:05

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรคการเมือง และการชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง จำนวน 8 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

14/12/2562 13:38:37

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191214133655.pdf

แจ้งลบกระทู้
+