ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.63900110/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

27/03/2563 09:15:01

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการการชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

27/03/2563 09:15:27

เอกสารอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200327091125.pdf

แจ้งลบกระทู้
+