ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง กรณีขอหารือการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

28/04/2563 14:48:51

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถามจากพรรคประชาชาติ เพื่อไทย เศรษฐกิจใหม่ ชาติไทยพัฒนา สังคมประชาธิปไตยไทย เพื่อแผ่นดิน อนาคตไทย พลังท้องถิ่นไท และมีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง กรณีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉิน รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

28/04/2563 14:50:55

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200428144926.pdf

แจ้งลบกระทู้
+