ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 09/002/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

07/10/2563 10:25:10

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับความเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง และการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง รวม 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

07/10/2563 10:25:33

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201007102034.pdf

แจ้งลบกระทู้
+