ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 10/027/63 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2563)

04/11/2563 19:49:39

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/11/2563 19:50:04

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201104194851.pdf

แจ้งลบกระทู้
+