ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท 0429/2563 ลงวันที่ 27ตุลาคม 2563)

04/11/2563 20:27:24

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/11/2563 20:27:48

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201104202427.pdf

แจ้งลบกระทู้
+