ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเป็นธรรม (ตามหนังสือพรรคเป็นธรรม ที่ ปธ.21/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

18/06/2564 11:39:07

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเป็นธรรมเกี่ยวกับการวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกกสภาผู้แแทนราษฎร รวม 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

18/06/2564 11:41:20

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20210618113458.pdf

แจ้งลบกระทู้
+