ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.พ.0015/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

14/12/2564 17:44:11

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวม 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

14/12/2564 17:44:33

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20211214173921.pdf

แจ้งลบกระทู้
+