Logo
 
 
    1     2     3     4  

มัลติมีเดีย >> สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
องค์ความรู้ การเลือกตั้ง

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน2214คน)
 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง


1. เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง


2. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง


3. การเตรียมการจัดตั้งและการจัดตั้งพรรคการเมือง


4. การทำลายบัตรเลือกตั้ง


5. การแบ่งเขตเลือกตั้ง


6. การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด


7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (หลังเลือกตั้ง)


8. การสิ้นสุดพรรคการเมือง


9. ผัง กกต.ท้องถิ่น


10. หน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด


11. หน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัด


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook