Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
#ประกาศ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

วันที่ 1 ก.พ. 2566

#ประกาศ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook