Logo
 
 
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
10 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เครือข่ายระดับตำบล (วิทยากรประชาธิปไตยตำบล )ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook