Logo
 
 
    1  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง >> ประกาศแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 40 แห่ง

วันที่ 20 ก.พ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 40 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)     
หัวข้อ
Download
ทต.40 แห่ง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook