Logo
 
 
    1  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง >> ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563)
ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.,ทน.,ทม.,ทต., อบต.)

วันที่ 1 ต.ค. 2563

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(อบจ., ทน., ทม., ทต., อบต.)

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
หัวข้อ
Download
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
อบต1
อบต2
อบต3
อบต4
อบต5
อบต6
อบต7
อบต8

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook