Logo
 
 
    1  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
คู่มือการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายผู้สมัคร(อบต.) พร้อมแบบฟอร์ม

วันที่ 15 ก.ย. 2564

หัวข้อ
Download
คู่มือจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง(อบต.)
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย (เวิร์ด)
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย (PDF)
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อบต.)

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook