Logo
 
 
    1  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
   สติ๊กเกอร์ไลน์
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 932 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (4 แผ่น)
ดาวน์โหลด 705 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่าง 13-22 มิถุนายน 2561 ณ สนง.กกต.จว.นม.
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการสำนักงาน กกต.จว.นครราชสีมา
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของ สนง.กกต.จว.นม.
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
นำเสนอระเบียบ ศส.ปชต.และ กิจกรรม 5 ก.(พ.ต.ท.ระพีพงษ์)
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
นำเสนอกิจกรรมชุมนุมเสวนา(ผอ.ศิริชัย)
ดาวน์โหลด 433 ครั้ง
นำเสนอกิจกรรมชุมนุมเสวนา
ดาวน์โหลด 1593 ครั้ง
พรีเซ้นการนำเสนอกิจกรรมชุมนุมเสวนา(นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจจำจังหวัดนครราชสีมา)
ดาวน์โหลด 651 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ (ระหว่าง 19 - 23 มีนาคม 2561)
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(พ.ศ. ....)
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
กรอบระยะเวลาการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)พ.ศ.... (ว 52 ลว 19 ม.ค.2561)
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
การประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง(ว 39 ลว.16 ม.ค.2561)
ดาวน์โหลด 383 ครั้ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็น กปน.มืออาชีพ (ว 47)
แบบเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประจำหน่วยมืออาชีพ
ดาวน์โหลด 525 ครั้ง
สุดยอด
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook