Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลจวบ

วันที่ 18 พ.ค. 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 กกต.นราธิวาส นำโดยงานการมีส่วนร่วมออกพื้นที่ซักซ้อมโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้าานมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook