Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
27/09/2562
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบริหารรักษาความปลอดภัย
27/09/2562
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 15:38:13
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562 15:35:23
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 15:16:15
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562 15:12:42
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 14:37:11
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลติดต่อกันสามปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
16/02/2562 11:52:46
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลติดต่อกันสามปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 62 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 62 และเมื่อได้ปิดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 146 คน ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ม.45 แห่ง พรป.สส. 2561 ประกอบ ข้อ 94 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี และผู้สมัครที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วันที่24มีนาคม 2562 ver2
14/02/2562 17:03:47
สส.นราธิวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (รณรงค์เลือกตั้ง24 มีนา62)
02/02/2562 18:33:25
มารู้จักกับอดีตจนถึงปัจจุบันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส
ป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562
31/01/2562 16:32:04
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส จัดทำสื่อรณรงค์กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป
กิจกรรมสื่อรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคน 2562
31/01/2562 15:24:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
04/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
27/09/2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
03/08/2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ประชาชนทท่านใดมีข้อคัดค้านเกี่ยวคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook