Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
02/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
27/09/2562
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบริหารรักษาความปลอดภัย
27/09/2562
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19/12/2560
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
18/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
05/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
29/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
29/09/2560
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
29/09/2560
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส
29/09/2560
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
31/03/2560
ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
03/10/2559
ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด
03/10/2559
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook