Logo
 
 
    1     2     3  

ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา


 
         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับอนุญาตใช้ห้องชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) 2 ห้อง ต่อมาเมื่อปี 2552 จังหวัดปัตตานีได้อนุญาตให้ใช้ห้อง ของอัยการจังหวัด (เก่า) ซึ่งอยู่ติดกันเป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน และสำนักงานได้รับอนุมัติจากราชพัสดุจังหวัดปัตตานี ให้ใช้ที่ดิน แปลงที่ 247 ขนาด 1 ไร่  1 งาน  83.30 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
 
 
         สภาพสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีปัจจุบัน
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook