Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

เลือกตั้ง อบจ. 63 >> ข้อมูลพื้นฐาน >> เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 ต.ค. 2563
 

 

ลำดับที่

อำเภอ

จำนวนสมาชิก

ที่พึงมี

จำนวน

เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่

ท้องที่ประกอบ

เป็นเขตเลือกตั้ง

กดเพื่อดูแผนที่

1. เมืองปัตตานี 5 5 1 1. ตำบลสะบารัง ดูแผนที่
2 1. ตำบลอาเนาะรู
2. ตำบลจะบังติกอ
3. ตำบลตะลุโบะ
3 1. ตำบลรูสะมิแล
2. ตำบลปะกาฮะรัง
4 1. ตำบลบานา
2. ตำบลตันหยงลุโละ
5 1. ตำบลบาราโหม
2. ตำบลกะมิยอ
3. ตำบลคลองมานิง
4. ตำบลบาราเฮาะ
5. ตำบลปูยุด
2. ยะรัง 4 4 1 1. ตำบลประจัน
2. ตำบลสะดาวา
3. ตำบลสะนอ
4. ตำบลระแว้ง  
    (เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6) 
ดูแผนที่
2 1. ตำบลยะรัง
2. ตำบลปิตูมุดี
3. ตำบลคลองใหม่
3 1. ตำบลกระโด
2. ตำบลระแว้ง  
    (ยกเว้นหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6)
3. ตำบลวัด
4. ตำบลเมาะมาวี
4 1. ตำบลกอลำ
2. ตำบลเขาตูม
3. ยะหริ่ง 4 4 1 1. ตำบลบางปู
2. ตำบลยามู

3. ตำบลปิยามุมัง  
    (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6)
ดูแผนที่
2 1. ตำบลตาแกะ
2. ตำบลราตาปันยัง
3. ตำบลปิยามุมังง  
    (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6)
4. ตำบลตะโละ
5. ตำบลปุลากง
6. เทศบาลตำบลตันหยง
7. ตำบลมะนังยง
3 1. ตำบลตาลีอายร์
2. ตำบลตันหยงดาลอ
3. ตำบลสาบัน  
4. ตำบลตันหยงจึงงา
5. ตำบลตอหลัง
6. ตำบลบาโลย
7. ตำบลจะรัง
4 1. ตำบลแหลมโพธิ์
2. ตำบลตะโลอะกาโปร์
3. ตำบลหนองแรต
4. โคกโพธิ์ 3 3 1 1. ตำบลโคกโพธิ์
2. ตำบลป่าบอน
3. ตำบลช้างไห้ตก  
4. ตำบลทรายขาว
ดูแผนที่
2 1. ตำบลท่าเรือ
2. ตำบลบางโกระ
3. ตำบลมะกรูด  
4. ตำบลนาประดู่
3 1. ตำบลนาเกตุ
2. ตำบลควนโนรี
3. ตำบลทุ่งกลา  
4. ตำบลปากล่อ
5 สายบุรี 3 3 1 1. ตำบลตะลุบัน
2. ตำบลปะเสยา
ดูแผนที่
2 1. ตำบลละหาร
2. ตำบลมะนังดาลำ
3. ตำบลกะดุนง  
4. ตำบลตะบิ้ง  
    (เฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 
    และหมู่ที่ 6)
3 1. ตำบลเตราะบอน
2. ตำบลทุ่งคล้า
3. ตำบลแป้น  
4. ตำบลบางเก่า
5. ตำบลมบือเระ
6. ตำบลตะบิ้ง  
    (ยกเว้นหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 
    และหมู่ที่ 6)
6 หนองจิก 3 3 1 1. ตำบลเกาะเปาะ
2. ตำบลดอนรัก
3. ตำบลลิปะสะโง  
4. ตำบลยาบี
5. ตำบลคอลอตันหยง
6. ตำบลดาโต๊ะ
ดูแผนที่
2 1. ตำบลปุโละปุโย
2. ตำบลตุยง
3. ตำบลบางตาวา
4. ตำบลบางเขาง  
    (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 6)
3 1. ตำบลบางเขาง  
    (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 6)
2. เทศบาลตำบลบ่อทอง
3. ตำบลท่ากำชำ
7 ปะนาเระ 2 2 1 1. ตำบลปะนาเระ
2. ตำบลท่าข้าม
3. ตำบลบ้านนอก  
4. ตำบลดอน
5. ตำบลควน
ดูแผนที่
2 1. ตำบลเกาะเปาะท่าน้ำ
2. ตำบลคอกกระบือ
3. ตำบลพ่อมิ่ง  
4. ตำบลบ้านกลาง
5. ตำบลบ้านน้ำบ่อ
8 มายอ 2 2 1 1. ตำบลปานัน
2. ตำบลตรัง
3. ตำบลเกาะจัน  
4. ตำบลปะโด
5. ตำบลมายอ
6. ตำบลลุโบะยิไร
ดูแผนที่
2 1. ตำบลสาคอบน
2. ตำบลสาคอใต้
3. ตำบลกระเสาะ  
4. ตำบลถนน
5. ตำบลกระหวะ
6. ตำบลสะกำ
7. ตำบลลางา
9 กะพ้อ 1 1 1 ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ดูแผนที่
10 ทุ่งยางแดง 1 1 1 ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ดูแผนที่
11 แม่ลาน 1 1 1 ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ดูแผนที่
12 ไม้แก่น 1 1 1 ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ดูแผนที่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook