Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. จัดปฐมนิเทศ พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30-31 ส.ค. 62

วันที่ 30 ส.ค. 2562
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) ประจำปี 2562 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่      7 สิงหาคม 2562 โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดให้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และโรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมฯ โดยมีกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

    สำหรับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยศึกษาอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ ระหว่างวันที่        5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    ทั้งนี้ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูงได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้เรื่องระบบการเมืองและการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook