Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 จังหวัด

วันที่ 8 ม.ค. 2564
 

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกระบี่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จำแนกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 14 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 511 คน รายละเอียดปรากฏตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แนบมาท้ายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดอื่นที่ยังไม่ประกาศ สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th appilication Smart Vote และสายด่วน 1444

หัวข้อ
Download
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 จังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook