Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“กกต.” เชิญบริจาคเงินภาษี (ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91) ให้กับพรรคการเมือง ทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี แต่ละเทศบาลจำนวนไม่เท่ากัน
รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เปิดรับสมัครวันแรก 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สมัคร 59,299 คน
กกต. ย้ำ หากขาดคุณสมบัติลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีโทษทั้งจำ-ปรับ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
“กกต.” เชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 15 ก.พ.-8 มี.ค. 64
กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
บริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองผ่านการเสียภาษี (ภงด.90 – ภงด.91)
กกต. ย้ำยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ภายในกำหนด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 จังหวัด
กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครต้องแจ้งบัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้อง
เหลือเวลา 2 วัน “กกต.” ย้ำแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. – ส.อบจ. ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้
กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเกินจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook