Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำหนดมาตรการรับมือ
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ ส.ส. หรือพรรคการเมืองในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองประจำปี พ.ศ. 2563
สนง.กกต. ปิดให้บริการ “ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยฯ – ห้องสมุด” เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผลตรวจพนักงานของสำนักงานฯ และกำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระฯ จัดโครงการอบรมทำหน้ากาอนามัยสำหรับสมาชิกจากองค์กรอิสระ
การดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕๑
กกต. ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
กกต. ชี้แจงการกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
กกต. ย้ำการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
“กกต.” ผนึกกำลัง “ภาครัฐ” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
กกต. จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. กำแพงเพชร เขต 2
พตส. รุ่นที่ 10 จัดปฐกถาพิเศษ “ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”
“กกต.” ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.กำแพงเพชร เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ภายในวันที่ 12 ก.พ.นี้
กกต. เปิดรับสมัครการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส. 11)
กกต. แก้ระเบีบบฯ “เลือกตั้งท้องถิ่น” คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
การประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook