Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางปู
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลตอหลัง
28/03/2564
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือสังเกตการณ์ ในเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง
28/03/2564
เทศบาลตำบลตอหลัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้
28/03/2564
ผอ.กต.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
28/03/2564
เทศบาลตำบลหนองจิก รณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
28/03/2564
เทศบาลเมืองทะลุบัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลตอหลัง
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลบางปู
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลบ่อทอง
28/03/2564
ผอ.กต.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
28/03/2564
ร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมกระบวนการสืบสวนไต่สวน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference)
28/03/2564
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
28/03/2564
เทศบาลตำบลปะนาเระ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28/03/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook