Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศการจำหน่ำยครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงำน ยี่ห้อ ISUZU หมำยเลขทะเบียน กฉ 81 ปัตตำนี จำนวน ๑ คัน
31/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
04/10/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี เรื่องสอบราคาจ้างทาเสื้อแจ็คเก็ต
29/02/2559
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook