Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล
การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นสำคัญไฉน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญอย่างไร?
ข้อห้ามในการเลือกตั้ง
การทุจริตการเลือกตั้งส่งผลเสียหายอย่างไร?
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 1 ปลอดภัย ไร้กังวล แจ้งทุจริตเลือกตั้ง
ฅนไทยไม่ขายเสียง
รายการสายตรง กกต. เทปที่ 4 ตอน "ไพรมารีโหวต"
รายการสายตรง กกต. เทปที่ 3 ตอน "พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหม่"
รายการสายตรง กกต. เทปที่ 2 ตอน "เลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ"
รายการสายตรง กกต. เทปที่ 1 ตอน "บทบาทใหม่ กกต.ตามรัฐธรรมนูญ"
คุณต้องการ...แบบไหน?
การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
การ์ตูนความผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ลิเกฮูลู รณรงค์ออกเสียงประชามติ
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
วารสาร กกต.ตานี ปี6 ฉ.2
วารสาร กกต.ตานี ปี6 ฉ.2
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook