Logo
Office of Province Phichit Election Commission
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.อบจ.อ.โพทะเล

วันที่ 22 ธ.ค. 2563


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook