Logo
Office of Province Phichit Election Commission
 
 
    1  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
แบบรับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร

วันที่ 2 ก.พ. 2566

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดพิจิตร 

            พรรคการเมืองใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ภายในระยะเวลา 10 วันนับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : phichit@ect.go.th 

           สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบและตัวอย่างแบบรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ที่ท้ายเรื่องนี้

หัวข้อ
Download
แบบรับฟังความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook