Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายสุวรรณ ทองกรอย หมายเลข 15 พรรคประชาชาติ)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายสิริกร พ่วงพี หมายเลข 11 พรรคประชานิยม)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายสมพงษ์ จิตติพิพัฒน์พงษ์ หมายเลข 6 พรรคอนาคตใหม่)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายเผ่าเทพ หัศไทย หมายเลข 14 พรรคพลังชาติไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายปฐมพงศ์ ทะเลน้อย หมายเลข 4 พรรคพลังชาติไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา หมายเลข 20 พรรคพลังปวงชนไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายทศเนตร เทียมเทศ หมายเลข 16 พรรคพลังปวงชนไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นางชัญญา จันทร์เมือง หมายเลข 18 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายสำเริง รัชตเศรษฐ์ หมายเลข 11 พรรคพลังชาติไทย)
21/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายจุฑา แป้นทอง หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย)
21/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นางสาวภคมณ ตันไทย หมายเลข 22 พรรคไทรักธรรม)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายเอกอมร ชาติสีลา หมายเลข 21 พรรคประชาภิวัฒน์)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายพัฒน์ขจร เนียมจันทร์ หมายเลข 17 พรรคประชาภิวัฒน์)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายพงษ์ศักดิ์ พลอยแดง หมายเลข 8 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายฉลอง อัดแสง หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายจารุต ไชยสุภัค หมายเลข 13 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
21/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นางสาวรัติยากร ธรรมรงค์แสง หมายเลข 25 พรรคไทรักธรรม)
21/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ หมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย)
21/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายอุดร ออลสัน หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ)
20/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook