Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
05/02/2563
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
19/12/2562
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19/11/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (นายสังคม แดงโชติ หมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย)
10/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายอนุชา รุ่งมรกต หมายเลข 16 พรรคอนาคตใหม่)
05/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายสมพงค์ ทั่งศรี หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย)
05/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายมนตรี ปาน้อยนนท์ หมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์)
05/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ หมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย)
05/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายนรินทร์ บ้วนฮวด หมายเลข 26 พรรคพลเมืองไทย)
05/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์)
05/07/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสมนึก รุ่งกำจัด หมายเลข 12 พรรคเพื่อไทย)
03/07/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายเกียรติพงษ์ พิณทอง หมายเลข 9 พรรคอนาคตใหม่)
03/07/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( สิบตำรวจโทสำเริง อุ่นยวง หมายเลข 9 พรรคเพื่อชาติ)
03/07/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (ร้อยตำรวจโทประวิทย์ เกตุบุญลือ หมายเลข 3 พรรคประชานิยม)
03/07/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 (พันตำรวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ หมายเลข 1 พรรคประชานิยม)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายเอกชัย อาจหาญ หมายเลข 11 พรรคภูมิใจไทย)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายสุวรรณ ทองกรอย หมายเลข 15 พรรคประชาชาติ)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายสิริกร พ่วงพี หมายเลข 11 พรรคประชานิยม)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายสมพงษ์ จิตติพิพัฒน์พงษ์ หมายเลข 6 พรรคอนาคตใหม่)
03/07/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย)
03/07/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook