Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายประยุทธ สีเมฆ หมายเลข 8 พรรคเสรีรวมไทย)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายประมวล พงศ์ถาวราเดช หมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายประทุม สกุณา หมายเลข 23 พรรคแผ่นดินธรรม)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายบุญรวม ตันไทย หมายเลข 28พรรคไทรักธรรม)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายธำรงค์ศักดิ์ แสงสุวรรณ หมายเลข 13 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายณรงค์ เจริญจิตร์ หมายเลข 16 พรรคพลังปวงชนไทย)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายฐานพัฒน์ ทรัพย์คง หมายเลข 10 พรรคประชาธรรมไทย)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายโชติ เงินแท่ง หมายเลข 27 พรรคเพื่อชาติ)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายฉัตรชัย กัณหา หมายเลข 17 พรรคพลังไทยรักไทย)
20/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นางสาวบุษกร เลี้ยงอำนวย หมายเลข 15 พรรคประชาธรรมไทย)
20/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายอนุชา รุ่งมรกต หมายเลข 16 พรรคอนาคตใหม่)
20/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสมพงค์ ทั่งศรี หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย)
20/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายนรินทร์ บ้วนฮวด หมายเลข 26 พรรคพลเมืองไทย)
20/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายเอกชัย อาจหาญ หมายเลข 11 พรรคภูมิใจไทย)
19/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายปฐมพงศ์ ทะเลน้อย หมายเลข 4 พรรคพลังชาติไทย)
19/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (นายสังคม แดงโชติ หมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย)
19/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสุวรรณ ทองกรอย หมายเลข 15 พรรคประชาชาติ)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสิริกร พ่วงพี หมายเลข 11 พรรคประชานิยม)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายพงษ์ศักดิ์ พลอยแดง หมายเลข 8 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา หมายเลข 20 พรรคพลังปวงชนไทย)
18/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook