Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสุวรรณ ทองกรอย หมายเลข 15 พรรคประชาชาติ)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสิริกร พ่วงพี หมายเลข 11 พรรคประชานิยม)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายพงษ์ศักดิ์ พลอยแดง หมายเลข 8 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา หมายเลข 20 พรรคพลังปวงชนไทย)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นางชัญญา จันทร์เมือง หมายเลข 18 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายพัฒน์ขจร เนียมจันทร์ หมายเลข 17 พรรคประชาภิวัฒน์)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายทศเนตร เทียมเทศ หมายเลข 16 พรรคพลังปวงชนไทย)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( สิบตำรวจโทสำเริง อุ่นยวง หมายเลข 9 พรรคเพื่อชาติ)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายมนตรี ปาน้อยนนท์ หมายเลข 7 พรรค ประชาธิปัตย์)
18/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (ร้อยตำรวจโทประวิทย์ เกตุบุญลือ หมายเลข 3 พรรคประชานิยม)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายเอกอมร ชาติสีลา หมายเลข 21 พรรคประชาภิวัฒน์)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 (พันตำรวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ หมายเลข 1 พรรคประชานิยม)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายจารุต ไชยสุภัค หมายเลข 13 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายเกียรติพงษ์ พิณทอง หมายเลข 9 พรรคอนาคตใหม่)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายสำเริง รัชตเศรษฐ์ หมายเลข 11 พรรค พลังชาติไทย)
14/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายสมนึก รุ่งกำจัด หมายเลข 12 พรรคเพื่อไทย)
13/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายเผ่าเทพ หัศไทย หมายเลข 14 พรรคพลังชาติไทย)
13/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายจุฑา แป้นทอง หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย)
13/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นางสาวรัติยากร ธรรมรงค์แสง หมายเลข 25 พรรคไทรักธรรม)
13/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook