Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายณรงค์ เจริญจิตร์ หมายเลข 16 พรรคพลังปวงชนไทย)
06/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายประยุทธ สีเมฆ หมายเลข 8 พรรคเสรีรวมไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (นายเสน่ห์ เจียรวนานนท์ หมายเลข 4 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายสมพร ประทับทอง หมายเลข 12 พรรคพลังท้องถิ่นไท)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายวัชรินทร์ เกาะน้อย หมายเลข 13 พรรคประชาธรรมไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายพุฒิพัฒน์ เพชรสิทธิพงษ์ หมายเลข 2 พรรคเพื่อชาติ)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายฐานพัฒน์ ทรัพย์คง หมายเลข 10 พรรคประชาธรรมไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นางสาวบุษกร เลี้ยงอำนวย หมายเลข 15 พรรคประชาธรรมไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นางสาวธัญญมน อุดธิยา หมายเลข 23 พรรคประชาภิวัฒน์)
04/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (พันตำรวจโทเอกราช หุ่นงาม หมายเลข 7 พรรคเสรีรวมไทย)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายเอนก น้อยแสง หมายเลข 24 พรรคเครือข่ายชาวนาเพื่อประเทศไทย)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายภัทรินเตวิชน์ ศรีเอี่ยม หมายเลข 19 พรรคภราดรภาพ)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายถิรนัย น้อยทับทิม หมายเลข 5 พรรคพลังท้องถิ่นไท)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นางสาวขวัญเรือน ผินประดับ หมายเลข 22 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นายชรินทร์ จิตใจตรง หมายเลข 25 พรรคภาคีเครือข่ายไทย)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (นางสาววระภัทร ปิ่นศิริ หมายเลข 18 พรรคประชาชนปฏิรูป)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายสมบูรณ์ สุดแสง หมายเลข 12 พรรคเพื่อแผ่นดิน)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (ดาบตำรวจ ละออ จงศรี หมายเลข 14 พรรคประชาชนปฏิรูป)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายอดิศักดิ์ สุชาติกุลวสุ หมายเลข 20 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน)
31/05/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายพิจักษณ์ สมทรัพย์ หมายเลข 2 พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
31/05/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook