Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายโชติ เงินแท่ง หมายเลข 27 พรรคเพื่อชาติ)
12/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายพันธ์ศักดิ์ เพชรพิทักษ์ชน หมายเลข 10 พรรคเสรีรวมไทย)
12/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายฉัตรชัย กัณหา หมายเลข 17 พรรคพลังไทยรักไทย)
11/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายธำรงค์ศักดิ์ แสงสุวรรณ หมายเลข 13 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 3 (ร้อยตำรวจเอกเฉลิมศักดิ์ สุวรรณ หมายเลข 6 พรรคประชาธิปไตยใหม่)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (เรืออากาศตรี เสริมพงษ์ ลิบลับ หมายเลข 21 พรรคพลเมืองไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายเสน่ห์ เจียรวนานนท์ หมายเลข 4 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 1 (นายวัชรินทร์ เกาะน้อย หมายเลข 13 พรรคประชาธรรมไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายไพฑูรย์ คงกะเรียน หมายเลข 17 พรรคประชากรไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายธมน โพธิ์งาม หมายเลข 21 พรรคพลเมืองไทย)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นายณรงค์ ศรีทอง หมายเลข 5 พรรคพลังท้องถิ่นไท)
11/06/2562
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ส.ส.เขต 2 (นางสาวธัญญมน อุดธิยา หมายเลข 23 พรรคประชาภิวัฒน์)
11/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย)
10/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายบุญรวม ตันไทย หมายเลข 28 พรรคไทรักธรรม)
10/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายวนิชย์ ปักษ์กิ่งเมือง หมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ)
07/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 3 ( นายประมวล พงศ์ถาวราเดช หมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์)
07/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายณรงค์ เจริญจิตร์ หมายเลข 16 พรรคพลังปวงชนไทย)
06/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 2 ( นายประยุทธ สีเมฆ หมายเลข 8 พรรคเสรีรวมไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 (นายเสน่ห์ เจียรวนานนท์ หมายเลข 4 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
04/06/2562
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่าย ส.ส. เขต 1 ( นายสมพร ประทับทอง หมายเลข 12 พรรคพลังท้องถิ่นไท)
04/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook