Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ เขต 2 เพิ่มเติม 28 ก.พ.62
28/02/2562
แบบฟอร์มประกาศสถานที่ปิดประกาศ ส.ส. 62 (เพิ่มเติม)
26/02/2562
ประกาศ สนง.กกต.จว.ปข. "กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้าย ส.ส. เขต 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
15/02/2562
ประกาศ สนง.กกต.จว.ปข. "กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้าย ส.ส. เขต 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
15/02/2562
ประกาศ สนง.กกต.จว.ปข. "กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้าย ส.ส. เขต 3 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
15/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 เขต 1 (เพิ่มเติม)
13/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 เขต 2 (เพิ่มเติม)
13/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 เขต 3 (เพิ่มเติิม)
13/02/2562
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
30/01/2562
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.4/6)
30/01/2562
แบบฟอร์มประกาศสถานที่ติดแผ่นป้าย ส.ส. 62
21/01/2562
แบบฟอร์มประกาศสถานที่ปิดประกาศ ส.ส. 62
21/01/2562
ประกาศ กกต. เรื่อง รับสมัคร ผอ.เขต และ กกต.เขต
30/11/2561
ใบสมัคร ผอ.เขต และ กกต.เขต 2561
30/11/2561
ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
09/10/2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ประกาศผลการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
03/07/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook