Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
ใบสมัคร ผอ.เขต และ กกต.เขต 2561
30/11/2561
ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
09/10/2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
25/09/2561
ประกาศผลการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
03/07/2561
ประกาศ สนง.กกต.จว.ปข. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 2561
02/07/2561
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
25/06/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
24/05/2561
คุณสมบัติผู้ตรวจการเลือกตั้ง
24/05/2561
ใบสมัครผู้ตรวจการเลืิอกตั้ง (เอกสาร word)
24/05/2561
ใบสมัครผู้ตรวจการเลืิอกตั้ง (PDF)
24/05/2561
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
30/01/2561
รับสมัครบุคคเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
31/10/2560
ยกเลิกหมายเลขสายด่วน กกต. 1171
24/05/2560
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook