Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.ล่าสุด
3 สปอต เลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไร (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
4 สปอต ต้านการซื้อสิทธิขายเสียง (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
ประเภทค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง โควิด 19 (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
ขั้นตอนการลงคะแนน โควิด 19 (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
วิธีต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
ขั้นตอนลงคะแนน (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
เตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น1 (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น2 (สื่ออัตลักษณ์)
17/11/2563
แนวทางการตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ..pdf
30/10/2563
แนวทางปฏิบัติงาน การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/10/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสรีนข้อความ
11/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Laser samsung ML3471ND
11/09/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจ้างทำป้ายสติกเกอร์บนพลาสวู๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2563
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook