Logo
 
 
    1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
22 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 13 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
16 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 14 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
15 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
14 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 11 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
14 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 10 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
13 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook