Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สถ./ผถ. 4/2)

วันที่ 1 ก.พ. 2564

หัวข้อ
Download
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook