Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
จัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 18 ส.ค. 2565

วันที่ 18 สิงหาคม  2565  นางสาวอรพิน  อาชีวะสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย นายสุวิชาญ  ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 46 คน     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook