Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 ส.ค. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook