Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
จัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

วันที่ 15 ก.ย. 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต แก่ผู้สมัคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook