Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมของพรรคพลังธรรมใหม่

วันที่ 4 ก.ย. 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมของพรรคพลังธรรมใหม่ ณ บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook