Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม “ECT Week”

วันที่ 5 ก.ย. 2565

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม "ECT Week” ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ร่วมกับ ศส.ปชต. และบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศส.ปชต.นาโยงเหนือ ศส.ปชต.นาหมื่นศรี ศส.ปชต.วังวน ศส.ปชต.ห้วยนาง ศส.ปชต.บ้าหวี ศส.ปชต.ลิพัง ศส.ปชต.น้ำผุด และ ศส.ปชต.เกาะลิบง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook