Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> สถิติข้อมูลคะแนน สส./ สว./ประชามติ
สถิติคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549

วันที่ 8 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook