Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

วันที่ 8 ส.ค. 2565
 

              วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

             3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

             4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัดสมุทรสาคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

             5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

             6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

             7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

             8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

             9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

            10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

            11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

            12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

            13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

            สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook