Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองปรือ

วันที่ 2 พ.ค. 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ประธานกรรมการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองปรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองปรือ ให้กับคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
สำหรับกิจกรรมการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศส.ปชต. ให้เป็น ศส.ปชต.ที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และขยายผลต่อไปได้ และเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. และยกย่องเชิดชูเกียรติ ศส.ปชต.ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook