Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

วันที่ 25 พ.ค. 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานฯ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทำให้การดำเนินการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook